Условия за ползване на Карти, Пакети и Предплатени процедури

ПЛАЩАНЕ:

 • За да се ползва пакетна
  цена, заплащането на пълната цена на пакет става най-късно в деня на ползване
  на първата процедура от пакета. В противен случай цената, която клиента заплаща
  е като за единична процедура според ценовата листа.

ВАЛИДНОСТ:

 • Пакетите с предплатени
  процедури (например, пакет от 10 предплатени масажа) са с валидност 3 /три/ месеца от датата на плащане, освен ако писмено
  не е упоменато друго.
 • Единични предплатени
  процедури не се броят за пакет и за тях се упоменава изрично срок за ползване
  според конкретния случай, обичайно 1 /един/ месец.

ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС И
ПОЛЗВАНЕ:

 • Задължително представяйте картата при ползване. Загубена или унищожена карта се счита за невалидна.
 • Предварително запазване на часове за две или повече процедури може да става само в случаите, когато съответните процедури са капарирани или предплатени напълно.
 • Записан час може да бъде отменен най-малко 24 /двадесет и четири/ часа по-рано. В противен случай си запазваме правото да броим процедурата за използвана.
 • При закъснение от страна на клиента си запазваме правото да намалим за негова сметка продължителността на процедурата, но не повече от размера на закъснението
 • При неизползване на два последователни запазени часа, без да бъдем уведомени, се отменят всички други запазени напред във времето часове и клиента трябва да запази нови такива когато да използва предплатените процедури.
 • При системно отменяне на часове си запазваме правото да откажем записването на нови.
 • За неизползвани в срок и по вина на клиента процедури пари не се възстановяват

 • Ако процедура не бъде
  изпълнена частично или напълно по вина на салона, тя ще бъде изпълнена в
  последствие в частта в която не е изпълнена.


Обратно към всички Масажи Терапии и Сеанси