Обучения

Усуи Рейки

Индивидуални обучения:
Усуй Рейки 1-во ниво – (промоционална цена) 99лв
Усуй Рейки 2-ро ниво – 150лв
Усуй Рейки 3-то ниво (ниво Мастър) – 490лв

Усуй Рейки 1-во и 2-ро нива – (промоционална цена) 199лв
Усуй Рейки всички нива – (промоционална цена) 599лв
Отстъпки за групи