Масажите, вечният лек – от древни времена до наши дни

History of massages

Масажа е една от най-старите форми за превенция и лечение.

Хората от древни времена са открили и са се възползвали ефектите му. За това свидетелстват множеството антични рисунки, скулптури и текстове от цял свят, показващи различни масажни техники.

Например, открити са глинени плочки от древния Вавилон, датирани около 2350г Пр.Хр. където става ясно, че масажите са били познати и ползвани.

Горе долу от същия времеви период в Китай и Египет също вече е имало добре развити школи по масажи.

В Китай, по това време вече са използвали позната и до днес акупресура, при която чрез натиск се активират определени точки от енергийните канали и по този начин се възстановява баланса и здравето в организма.

В Египет, в гробницата на Анхмахор има изобразени сцени с масаж на длани и стъпала.

В антична Гърция Асклепий – богът на медицината, е признат за такъв заради познанията и уменията си да възстановява нормалното функциониране на организма чрез различни мануални манипулации.

Също в Гърция, но в но-нови времена Хипократ, признат за основоположник на съвременната медицина, казва “Пътя към здравето е ароматна баня и арома-масаж всеки ден”.

В Римската империя има данни, че Юлий Цезар официално разрешава да се разпространява гръцкото учение за масажите, което ги популяризира в цялата територия на империята.

Пак в Римската империя гладиаторите са били възстановявани от травмите и нараняванията които са понесли при битките с помощта на масажите, по същия начин по който и в днешни дни се възстановяват спортистите.

Авъл Корнелий Целз, един от най-значимите за своето време енциклопедисти в областта на медицината, в своята енциклопедия „De Medicina“ еднозначно препоръчва масажа като средство за лечение.

За съжаление всичката тази популярност и познание за масажите “отстъпва” и се губи през така наречените тъмни векове в Европа, в помеждутъка от падането на Рим до Ренесанса. В този период, поради набирането на сила на Християнството, което отрича тялото и тленното въобще и го заклеймява като източник на удоволствие, и съответно като грях, масажите биват заклеймявани и отричани като средство за лечение. А в резултат, природните лечители използващи масажа като инструмент биват осъждани и гонени.

За наша радост живеем във времената, когато масажът отново набира подобаващата му се популярност и бива оценен като един от най-добрите начини човек да се поддържа жизнен и здрав.

Масажите и другите подобни биват все по-често използвани за превенция и като съпътстващи терапии ускоряващи лечението.

Вече има достатъчно нови научни изследвания, доказващи, че редовните масажи могат да спестя необходимостта човек да търси медицинска помощ и в същото време винаги да бъде жизнен, енергичен и в добър тонус.

А ти, колко често ходиш и кога за последно беше на масаж? Сподели личният си опит и впечатления от този прекрасен метод за здраве и благополучие!