Условия за ползване на Карти, Пакети и Предплатени процедури

Условия за ползване на Карти, Пакети и Предплатени процедури

ТЕРМИНИ:

 • Карта е предплатен конкретен брой процедури обявени в ценовата листа. Например Карта с предплатени 5 или 10бр антицелулитни масажа.
 • Пакет е предплатен конкретен брой процедури за конкретен клиент, на конкретна цена в зависимост брой и продължителност на процедурите, срок за ползване и т.н. Не фигурира официално в ценовата листа. Например 10бр лечебни масажа.
 • Предплатена процедура е единична предплатена процедура (масаж, терапия, сеанс и т.н.) с упоменат срок за ползване. Например ваучер с масаж за подарък.

ПЛАЩАНЕ:

 • За да се ползва пакетна цена, заплащането на пълната цена на пакета/картата става най-късно в деня на ползване на първата процедура от пакета/картата. В противен случай цената, която клиента заплаща е като за единична процедура според ценовата листа.

ВАЛИДНОСТ:

 • Картите с предплатени процедури са с валидност 3 /три/ месеца от датата на плащане, освен ако писмено не е упоменато друго.
 • За единични предплатени се упоменава изрично срок за ползване според конкретния случай, обичайно 1 /един/ месец.

ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС И
ПОЛЗВАНЕ:

 • Задължително представяйте картата при ползване. Загубена или унищожена карта се счита за невалидна.
 • Предварително запазване на часове за две или повече процедури може да става само в случаите, когато съответните процедури са капарирани или предплатени напълно.
 • Записан час може да бъде отменен най-малко 24 /двадесет и четири/ часа по-рано. В противен случай си запазваме правото да броим процедурата за използвана.
 • При закъснение от страна на клиента си запазваме правото да намалим за негова сметка продължителността на процедурата, но не повече от размера на закъснението
 • При неизползване на два последователни запазени часа, без да бъдем уведомени, се отменят всички други запазени напред във времето часове и клиента трябва да запази нови такива в срока на валидност на пакета/картата, когато да използва предплатените процедури.
 • При системно отменяне на часове си запазваме правото да откажем записването на нови.
 • За неизползвани в срок и по вина на клиента процедури пари не се възстановяват

 • Ако процедура не бъде изпълнена частично или напълно по вина на салона, тя ще бъде изпълнена в последствие в частта в която не е изпълнена.


Обратно към Начало